FotobankBestuur

H.M. (Margré) van Wijngaarden 

 Tel.: 078-6150083

Voorzitter                                                             ruimtelijke ordening, Ken uw dorp,                            leiding Zomeravondconcerten, fondsenwerving

A.N. (Annette) van der Giessen

 Tel.: 06-10070403

Secretaris                                                      correspondentie, persberichten,                                

Vacant

 

Penningmeester                                donateursadministratie

H.W.M.M. (Mario) Borghouts

 Tel.: 078-6150393

Schoolbezoekencoördinator
 mede-samensteller lesbrieven scholen,
 ordening documentenarchief                                       

M. (Theo) Viveen

 Tel.: 078-6155424 

Beheer Veerdam 6, Muziektent                        huisfotograaf eigen organisatie,                        digitaliseren fotoarchief

Vacant

Beheer archieven/voorwerpen
 begeleiding archief werkgroepen,
 digitaliseren archieven, leiding tentoonstellingen      

Ontwerp: