Stichting Dorpsbehoud Papendrecht
Papendrecht, een dorpsgezicht waard!

(204) Deltaprogramma - 1

25-02-2015

Op 1 december 2014 werd in het gemeentehuis een informatieavond gehouden over het Deltaprogramma, een verzameling voorstellen en maatregelen, die Nederland tot 2050 moeten beschermen tegen het water.

Wethouder Rozendaal legde uit, dat deze informatieavond was belegd vanwege de onrust die was ontstaan over een krantenbericht, dat er in de Kerkbuurt 100 huizen zouden moeten worden gesloopt bij de eerstvolgende dijkverzwaring.

Een bericht dat uiteraard niet klopte (er staan geeneens 100 huizen in onze Kerkbuurt, HMvW) maar het gemeentebestuur vond het sowieso zinvol om de inwoners van Papendrecht vroegtijdig te informeren over de opgaven, die nodig zijn om onze veiligheid tot 2050 te waarborgen. Er waren diverse deskundigen uitgenodigd, die elk op hun eigen vakgebied uitleg gaven.

De eerste spreker was de heer L. de Vries van het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu. Hij begon zijn presentatie met een animatiefilmpje over wat ons staat te wachten. Helaas werkte het geluid niet, waardoor de ongeveer 55 bezoekers - hoofdzakelijk dijkbewoners – er zelf maar commentaar bij gaven, wat de nodige hilariteit veroorzaakte.

Het werd daarna uiteraard wel serieus toen de heer De Vries zijn woordelijke uitleg begon. Het Deltaprogramma is in 2008 gestart op advies van de commissie Veerman. De hierna ontwikkelde strategie is in september 2014 gepresenteerd aan het Kabinet. De klimaatverandering dwingt ons tot het maken van keuzes op het gebied van zowel waterveiligheid als de borging van de zoetwatervoorziening. Van de vijf genomen deltabeslissingen zijn er nu twee aan de orde: Waterveiligheid en het gebied Rijn-Maas delta. Verwacht wordt dat Nederland door de klimaatverandering meer en meer te maken zal krijgen met overstromingen. De gevolgen voor het Rijn-Maas deltagebied zijn in kaart gebracht. Vastgesteld is dat de huidige afsluitbare zeewaterkering in de Nieuwe Waterweg voldoet en kan worden uitgebreid. Ook is onderzocht of de zeekering permanent afsluitbaar zou moeten zijn en of er rivierkeringen moeten worden gebouwd. (wordt vervolgd).

Op de replica van een oude kaart van het Hoogheemraadschap (voorheen Polderbestuur) zien we ‘Den Alblasserwaard en Viijf Heerenlanden’ met daaromheen namen en wapens van Hoogheemraden. Links bovenaan op de verticale rij Pieter Besemer, Baljuw, Schout  en secretaris van Papendrecht en Matena. Op deze kaart staat dat het gebied 33110 mergen groot is. Mergen is het oude meervoudswoord voor het woord morgen. Daarmee werd bedoeld de oppervlakte van een gebied, wat in een ochtend kon worden omgeploegd. Omgerekend in hectaren is het gebied zo’n 25.000 hectaren groot.

Foto: Op deze replica van een oude kaart van Het Hoogheemraadschap zijn de Alblasserwaard en Vijf Heerenlanden te zien.

Terug naar overzicht

Nieuws

Herdenking Lancaster Popeye Crash.

21-07-2022

Op 21 juli hebben we de crash van de Lancaster Popeye (21.07.1944) herdacht, zoals we iede... Lees meer

Tentoonstelling 100 jaar VV Papendrecht

16-07-2022

Op zaterdag 16 juli - twee jaar later dan de bedoeling was vanwege Covid – kon de tentoons... Lees meer

LINTJE VOOR THEO VIVEEN

19-05-2022

’t Is al weer een paar weken geleden, maar we zijn nog net zo trots op onze Theo Viveen, d... Lees meer

Fotobank