Stichting Dorpsbehoud Papendrecht
Papendrecht, een dorpsgezicht waard!

Muziektent

Muziektent verledenDe muziektent aan de Eilandstraat is in 1949 gebouwd en geschonken door een aantal Papendrechtse ondernemers aan de gemeente Papendrecht. Deze solide muziektent verving het oude, niet meer op te knappen houten exemplaar.

In de beginjaren was de muziektent het middelpunt bij allerlei feestelijke dagen, zoals Koninginnedag en Bevrijdingsdag, waarbij de tent vaak van ’s morgens met de aubade tot ’s avonds laat in gebruik was. Regelmatig werden er zang- en muziekuitvoeringen gegeven door Papendrechtse verenigingen.
Omdat het drukke auto-, bus- en vrachtwagenverkeer door de Eilandstraat steeds meer als ‘stoorzender’ werd ervaren, weken verenigingen vaker uit naar andere locaties. Toen de aubade ook nog eens verplaatst werd naar het bordes bij de Bethlehemkerk, werd het letterlijk stil bij de muziektent.

Daarom besloot de gemeente Papendrecht in 1986 de muziektent te slopen, althans: de muziektent stond voor 1500 gulden sloopkosten op de gemeentelijke begroting voor 1987. De enige manier om sloop te voorkomen was dat Dorpsbehoud de tent zou kopen voor 1 gulden mét de verplichting deze helemaal op te knappen. De tent was echter totaal verwaarloosd en wegens gebrek aan onderhoud in hele slechte staat. Dorpsbehoud had daar helemaal geen geld voor maar met gratis hulp van het bedrijfsleven en instellingen werd de restauratie toch gerealiseerd.
Omdat er naar de aubade bij de Bethlehemkerk steeds minder bezoekers kwamen, wilde Dorpsbehoud de aubade weer terughalen naar de muziektent, maar niet iedereen bleek er zomaar van te overtuigen, dat hiermee de belangstelling weer zou toenemen. Het Oranjecomité stemde toe in een eenmalig experiment.

Op Koninginnedag 30 april 1987 werd de muziektent weer in gebruik genomen voor de aubade, die meteen een doorslaand succes was. Daarmee was de muziektent als locatie voor de aubade veilig gesteld. Vanaf 2009 (ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de muziektent) is de tent op Koninginnedag/Koningsdag het stralende middelpunt van vele activiteiten, met dank aan het Oranjecomité.

MuziektentDorpsbehoud heeft ook de zomeravondconcerten in ere hersteld. Na een wat moeizame start mogen deze concerten zich inmiddels in een toenemende belangstelling verheugen.
Dankzij sponsors, een legertje vrijwilligers en niet te vergeten uitvoerenden, die bereid zijn voor een ‘bodemprijs’ op te treden, kunnen die concerten gratis toegankelijk worden gehouden. Met de opbrengst van de koek-en-zopietent sparen wij voor allerlei zaken voor in en om de muziektent, zoals kleine reparaties, vervanging of aanschaf van stoelen, hangtafels enz. Voor een grote opknapbeurt is dit spaarpotje eigenlijk niet toereikend.

Het onderhoud loopt als rode draad door de geschiedenis van de muziektent. De kosten daarvan moeten immers door eigenaar Dorpsbehoud zelf worden betaald.
In 1997, 2008 en 2013 zijn groot onderhoud / restauratie werkzaamheden verricht.
Dankzij het immer bereidwillige Papendrechtse bedrijfsleven - met wie het bestuur van Dorpsbehoud een prima verstandhouding heeft - en eenmalige giften is het tot nu toe steeds gelukt de tent in een staat te houden die past bij een beeldbepalend en karakteristiek bouwwerk.

Nieuws

Zomeravondconcert in muziektent Dorpsbehoud

23-05-2024

Op vrijdagavond 31 mei 2024 vindt het 1e zomeravondconcert van 2024 plaats in de muziekten... Lees meer

Drukke signeersessie

09-03-2024

Drukke signeersessie in Museum Dorpsbehoud. De aankondiging, dat Jim Keeffe op zaterdag 9... Lees meer

Amerikaanse schrijver oorlogsboek op 9 maart in Museum Dorpsbehoud

04-03-2024

Op zaterdag 9 maart is James H. (Jim) Keeffe III te vinden in Museum Dorpsbehoud aan de V... Lees meer

Fotobank