Stichting Dorpsbehoud Papendrecht
Papendrecht, een dorpsgezicht waard!

(207) Deltaprogramma - 4

18-03-2015

Op 1 december 2014 werd in het gemeentehuis een informatieavond gehouden over het Deltaprogramma, een verzameling voorstellen en maatregelen, die Nederland tot 2050 moeten beschermen tegen het water.

De heer Bassa, Heemraad van het Waterschap Rivierenland, benadrukte nogmaals dat het Rijk verantwoordelijk is voor het vaststellen van de normen en niet het Waterschap. Hij legde uit dat een van de problemen in de Alblasserwaard vooral ‘piping’ is: wanneer het water buitendijks (veel) hoger staat dan binnendijks, gaat dat water onderaan de dijk doorsijpelen, waarbij zand meekomt. Dit verzwakt de stabiliteit van de dijk en dat kan uiteindelijk tot een dijkdoorbraak leiden.

In Culemborg is een experiment gaande met zogenaamd GEOdoek, dat tegen de binnenkant van de dijk is geplaatst, waardoor er wel water door de dijk kan sijpelen, maar geen zand. Bij Langerak werkt men met drainage. Het is nog te vroeg om vast te stellen of het op termijn de oplossing is voor ‘piping’, maar het is een geruststellende gedachte, dat de techniek nog steeds niet stilstaat. De heer Bassa besloot met de stelling dat het op norm brengen van de dijken niet mag leiden tot lastenverzwaring.

Aansluitend was er een vragenronde, waarvan druk gebruik werd gemaakt, terwijl er ook diverse suggesties werden gedaan.

Zo stelde de heer Van den Adel voor om aan de overkant van de Merwede niet bebouwde gebieden af te graven, waardoor ruimte aan Papendrechtse (bebouwde) zijde ontstaat om de dijk te versterken. De heer De Vries gaf aan, dat hiernaar ook wordt gekeken, maar dat er meerdere belangen spelen, zoals economie, scheepvaart en natuur. De heer Bassa voegde daar aan toe, dat het ruimte nemen van de rivier op de ene plek elders moet worden gecompenseerd. De heer Vervoorn wilde weten met welke waterstand de buitendijkse bewoners rekening moeten houden en stelt voor meer gebruik te maken van overloopgebieden. De heer Bassa meldde, dat de zeespiegel in 2050 gestegen zal zijn met 35 cm. en in 2100 met 85 cm. Er is gekeken naar een betere benutting van overloopgebieden. De heer Kool (Waterschap) liet weten, dat ruimte voor de rivier in onze regio weinig effect zal hebben op de waterstand. De van diverse kanten voorgestelde afvoer van rivierwater naar waterbergingen bleek ook al te zijn onderzocht maar deze oplossing lijkt niet bruikbaar te zijn voor ons gebied. De heer Van Hemmen benadrukte het belang van het samen optrekken van de Alblasserwaardse gemeenten.(wordt vervolgd).

Foto: In 1953 brak de dijk omdat die doorweekt was en overslaande golven de  binnenzijde afkalfden. Nieuwe technieken moeten dit in de toekomst voorkomen

Terug naar overzicht

Nieuws

Herdenking Lancaster Popeye Crash.

21-07-2022

Op 21 juli hebben we de crash van de Lancaster Popeye (21.07.1944) herdacht, zoals we iede... Lees meer

Tentoonstelling 100 jaar VV Papendrecht

16-07-2022

Op zaterdag 16 juli - twee jaar later dan de bedoeling was vanwege Covid – kon de tentoons... Lees meer

LINTJE VOOR THEO VIVEEN

19-05-2022

’t Is al weer een paar weken geleden, maar we zijn nog net zo trots op onze Theo Viveen, d... Lees meer

Fotobank