Stichting Dorpsbehoud Papendrecht
Papendrecht, een dorpsgezicht waard!

(208) Deltaprogramma - 5 (slot)

25-03-2015

Op 1 december 2014 werd in het gemeentehuis een informatieavond gehouden over het Deltaprogramma, een verzameling voorstellen en maatregelen, die Nederland tot 2050 moeten beschermen tegen het water.

Het publiek bestond voor een deel uit geboren Papendrechters die de watersnood van ’53 bewust hebben meegemaakt of er vanuit de overlevering kennis van hadden. Vanuit die hoek kwamen de meeste praktische vragen en opmerkingen.

Zo werd opgemerkt, dat vroeger alle overheidsgebouwen, zoals gemeentehuis, brandweerkazerne en politiebureau op de dijk of op dijkniveau waren gevestigd, terwijl ze nu allemaal in de polder staan en dus bij een dijkdoorbraak meters onder water komen te staan. Ook het hoofdgemaal bij Kinderdijk is gebouwd onder NAP.

Gevraagd werd of dit kan worden opgevijzeld. Dit blijkt niet mogelijk, maar men is druk bezig met alternatieven.

Er werd voorgesteld de polder te verdelen in vakken, zoals in 1953, toen er rondom de polder Papendrecht een dijk van zandzakken is gelegd, waarna ons ouwe trouwe – helaas gesloopte – watermesien aan de Noordhoek in zes weken tijd die polder heeft droog gemalen. Het moet met de huidige technieken toch mogelijk zijn dit te realiseren, waardoor – als er ergens in ons gebied een dijk doorbreekt - de andere delen beschermd kunnen worden. De heer Bassa van het Waterschap gaf aan, dat hiernaar al wordt gekeken.

Wethouder Rozendaal gaf aan dat de gemeente goed zal overleggen met het Waterschap en het gehele traject kritisch zal blijven volgen. Burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht wordt voorzitter van de MIRT stuurgroep Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Vanuit de stuurgroep zullen specialisten worden aangetrokken voor de praktische uitvoering.

Rode draad door de gehele avond was, dat de generaties die de watersnood niet hebben meegemaakt, daar absoluut niet bij stilstaan en/of mee bezig zijn. In die zin is voorlichting heel belangrijk.

Naschrift. Deze informatieavond was een mooi en nuttig initiatief van Burgemeester Van Hemmen en Wethouder Rozendaal. Gezien het niet zo grote aantal bezoekers is er wat voorlichting betreft nog wel wat ‘zendingswerk’ te verrichten.

Dorpsbehoud levert een bescheiden bijdrage aan de bewustwording door regelmatig foto’s en verhalen te plaatsen van de watersnood van ’53. In Museum Dorpsbehoud is een schat aan informatie te vinden. Twee scholieren van het voortgezet onderwijs maakten daar gebruik van met als resultaat een prachtig werkstuk. Maar vanuit het onderwijs zou ‘de waterwolf’ ook nog wel extra aandacht kunnen gebruiken.

Foto: Dijkverzwaring anno 1928, op de achtergrond inmiddels afgebroken buitendijkse huizen van het Oosteind. Bij een toekomstige dijkverzwaring kan gebruik worden gemaakt van de enorme technische kennis die sindsdien is opgebouwd

Terug naar overzicht

Nieuws

Herdenking Lancaster Popeye Crash.

21-07-2022

Op 21 juli hebben we de crash van de Lancaster Popeye (21.07.1944) herdacht, zoals we iede... Lees meer

Tentoonstelling 100 jaar VV Papendrecht

16-07-2022

Op zaterdag 16 juli - twee jaar later dan de bedoeling was vanwege Covid – kon de tentoons... Lees meer

LINTJE VOOR THEO VIVEEN

19-05-2022

’t Is al weer een paar weken geleden, maar we zijn nog net zo trots op onze Theo Viveen, d... Lees meer

Fotobank