Stichting Dorpsbehoud Papendrecht
Papendrecht, een dorpsgezicht waard!

(230) Weer naar school – 1

26-08-2015

De scholen zijn weer begonnen, voor de lagere scholen na een vakantie van zes weken.

De meeste kinderen zijn na die vakantie wel weer toe aan het serieuze werk, voor sommige is en blijft school een noodzakelijk kwaad.

Veel ouders vinden het ook wel weer prettig dat de rust en regelmaat van het naar school gaan weer is terug gekeerd. Een aantal moeders - die toch echt heel veel van hun kinderen houden, waaronder de mijne -  gebruikte daarvoor vroeger de duidelijke uitdrukking: ‘De vlag uit!’.

Veel vriendschappen ontstaan op school, sommige verwateren om allerlei redenen, bijvoorbeeld verhuizing naar een andere plaats, maar er zijn er ook die een leven lang duren.

Zoals Jo Mechelse-van Wijngaarden, die samen met zus Corrie en broer Jacob opgroeide in de Visschersbuurt. Zij is al vanaf de lagere school vriendin met Mais van Wijngaarden-Vink, opgegroeid en nog steeds wonend op het Oosteind.

Jo en Mais gingen, toen ze zes jaar werden, naar de Christelijke school “met den Bijbel” aan het Oosteind. Er waren maar 2 lokalen, er zaten 3 klassen bij mekaar. Meester A.P.C. Rijsdijk was het schoolhoofd tot 1935, toen werd hij hoofd van de school in de Kerkbuurt. Het nieuwe hoofd werd meester J. Danes voor de hoogste 3 klassen, juffrouw Boom werd juf voor de 3 laagste klassen.

Sommigen klassen bestonden uit 30 kinderen of meer en als dat een combinatieklas was, waren die aantallen eigenlijk te groot. Het onderwijs was toen volledig klassikaal. Alle kinderen van een bepaalde klas maakten op hetzelfde tijdstip dezelfde taalles of dezelfde bladzijde rekenwerk. De andere klassen werden dan aan eigen werk gezet, zelfstandig werken werd zo bevorderd.

Jo woont al sinds 1952 in Voorschoten, maar maakt met haar dochter Suze regelmatig de reis naar Papendrecht om o.a. haar schoolvriendin te bezoeken.

Onlangs was het weer eens zo ver.

Suze heeft de gesprekken die zij in 2000 voerde met haar moeder en haar inmiddels overleden tante Corrie en Ome Jacob over hun jeugd in Papendrecht verwerkt in een familieboek  met prachtige foto’s erbij, dat in 2014 het levenslicht zag. Met Suze’s  toestemming zal hierover binnenkort het een en ander in deze rubriek te lezen zijn.

De twee schoolvriendinnen Jo (bijna 91) en Mais (92 jaar oud), delen vele herinneringen aan hun jeugd, schooltijd en klas- en buurtgenoten, die bij het doorbladeren van het boek weer werden besproken.

Suze en ondergetekende zaten aandachtig te luisteren, wat Jo de uitspraak ontlokte: ‘Ja, je hóór wat azzie nie dôôf bin’. Geen speld tussen te krijgen. (wordt vervolgd).

Foto: Jo Mechelse-van Wijngaarden (links), bijna 91 jaar  en Mais van Wijngaarden-Vink, 92 jaar,  moeten flink in hun geheugen graven om zich namen te herinneren van de in 1935 gemaakte schoolfoto van de Oostelijke school.

Terug naar overzicht

Nieuws

Watersnoodramp 1953 herdacht.

01-02-2023

Op 1 februari 2023 werd herdacht, dat het 70 jaar geleden was, dat Nederland werd getroffe... Lees meer

Herdenking Watersnood 1953

23-01-2023

Op 1 februari 2023 is het precies 70 jaar geleden, dat Nederland werd getroffen door de wa... Lees meer

Remembranceday herdacht

14-11-2022

n Nederland herdenken wij de gevallenen van de oorlog op 4 mei, en dat houden we ook zo, m... Lees meer

Fotobank